Projectinfo

In het najaar van 2020 worden de grachten en overkluizingen vernieuwd in Schambraken.

WAAR ZIJN DE WERKEN?


De aannemer start op dinsdag 3 november ter hoogte van Schambraken 55 en werkt van daaruit verder tot vlak voor het kruispunt Schambraken-Krentzen.
  • Van Schambraken 55 tot aan het kruispunt met Hemelrijk wordt er enkel gewerkt aan de zijde met oneven huisnummers. (zone 1)
  • In het gedeelte Schambraken tussen Hemelrijk en Krentzen worden enkel de bestaande grachten aan beide zijden van de weg opnieuw in hun oorspronkelijke vorm gebracht. (zone 2)


OM WELKE WERKEN GAAT HET?

  • Vernieuwing en uitbreiding van de bestaande grachten in zone 1 (kant oneven huisnummers).
  • Vernieuwing overkluizingen inclusief nieuwe kopmuren in zone 1 (kant oneven huisnummers).
  • Plaatsen van houten grachtbeschoeiing in zone 1 (kant oneven huisnummers). Dit beschermt de gracht tegen inzakkingen.
  • Plaatsen van houten grachtbeschoeiing in de bestaande grachten in zone 2. Dit beschermt de gracht tegen inzakkingen.
  • De bestaande grachten in zone 2 in hun oorspronkelijke vorm herstellen.

WANNEER STARTEN DE WERKEN?

De aannemer start op dinsdag 3 november ter hoogte van Schambraken 55 en werkt van daaruit verder tot vlak voor het kruispunt Schambraken-Krentzen. 

In totaal zijn er veertig werkdagen voorzien. Net voor het kerstverlof zou de aannemer klaar moeten zijn. 

Opgelet: het weer, een heropflakkering van het coronavirus en eventuele technische problemen op de werf kunnen voor vertraging zorgen.