woensdag 9 december 2020

Stand van zaken in Schambraken: update 9 december

De aannemer is momenteel bezig met ...
  • het plaatsen van kopmuren en inbuizingen in de opritten
  • het plaatsen van infiltratiebuizen
Na het kerstverlof: de aannemer ...
  • voorziet de opritten van verharding
  • herstelt de grachten en bermen in hun oorspronkelijke staat.
  • werkt de geprofileerde grachten af met houten grachtbeschoeiing